ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ, ΜΕΛΛΟΝ»

(Μόσχα,18 — 20 Απριλίου 2022)

            Από 18 έως 20 Απριλίου 2022 το Τμήμα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας διοργανώνει Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ο Ελληνικός πολιτισμός της Μικράς Ασίας: παρελθόν, παρόν, μέλλον». Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα λειτουργούν τμηματικές ενότητες πάνω στα κλασσικά, μεσαιωνικά και σύγχρονα θέματα των ελληνικών σπουδών.

 Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου:

  • αρχαιοελληνική γραμματεία της Μικράς Ασίας,
  • λογοτεχνία και γλώσσα του Βυζαντίου,
  • πρώιμη και μεσαιωνική δημώδης ελληνική λογοτεχνία και μεσαιωνική ελληνική γλώσσα της Μικράς Ασίας,
  • σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία για την Μικρά Ασία,
  • ζητήματα ελληνικής λαογραφίας και εθνογλωσσολογίας της Μικράς Ασίας και η πολιτιστική κληρονομιά τους,
  • θέματα ιστορίας της Μικράς Ασίας,
  • συγκριτική μελέτη λογοτεχνικών κειμένων.

Λόγω της δύσκολης επιδημιολογικής κατάστασης το συνέδριο θα διεξαχθεί σε διαδικτυακή μορφή.

Γλώσσες εργασίας του Συνεδρίου θα είναι η ρωσική, η ελληνική και η αγγλική. Η διάρκεια των ανακοινώσεων έως 15 λεπτά. Μετά από κάθε ανακοίνωση προβλέπεται συζήτηση (5 λεπτά). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας στη διεύθυνση http://byzant.philol.msu.ru. Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν. Προβλέπεται έκδοση εκτενών περιλήψεων των εισηγήσεων πριν από την έναρξη του Συνεδρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή έως τις 15 Φεβρουαρίου του 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://easychair.org/conferences/?conf=gcam2022

            Πληροφορίες για την αποδοχή της συμμετοχής σας στο Συνέδριο θα λάβετε έως  τις 10 Μαρτίου του 2022.

            Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το Συνέδριο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το e-mail μας: ens.russia@gmail.com.

ΕΚ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ