Ειδήσεις και πληροφορίες στα ελληνικά

Τμήμα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

Βυζαντινολογία είναι η επιστήμη που μελετά τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τη γραμματεία του κράτους εκείνου που δημιουργήθηκε μετά την διαίρεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στο ανατολικό της τμήμα με πρωτεύουσα της Κωνσταντινούπολη. Οι νεοελληνικές σπουδές είναι αφιερωμένες στη γλώσσα και τη λογοτεχνία του ελληνικού κόσμου από την πτώση της Κωνσταντινούπολης (1453) μέχρι σήμερα. Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος συνδυάζει τις δύο αυτές ειδικότητες. Βάση της παιδείας που παρέχεται, είναι οι αρχαίες γλώσσες (αρχαία ελληνικά, λατινικά, παλαιοσλαβικά), τα νέα ελληνικά και όλη η νεοελληνική λογοτεχνία. Βασικά μαθήματα είναι επίσης η ιστορία της αρχαίας, της βυζαντινής και της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, η ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, η βυζαντινή ιστορία, η νεώτερη ελληνική ιστορία, η ελληνική παλαιογραφία, η ιστορία των ελληνορωσικών σχέσεων, η ιστορία της ελληνικής γλώσσας τόσο κατά τη βυζαντινή, όσο και κατά τη σύγχρονη περίοδο κ.ά. Όσον αφορά τις σύγχρονες γλώσσες, εκτός από τα ελληνικά διδάσκονται τα γερμανικά, τα γαλλικά, τα βουλγαρικά και τα ιταλικά. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται διάφορα θερινά μαθήματα ελληνικής γλώσσας στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπως επίσης και να παρακολουθούν ενσωματωμένα μαθήματα στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+. Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, αφού το φάσμα των γλωσσών που μελετούν (παράλληλα με τη βασική γλώσσα ειδικότητας που είναι τα νέα ελληνικά) είναι ευρύτατο και τους επιτρέπει ήδη από τη διάρκεια των σπουδών τους να εξασκούνται σε διάφορους τομείς της μελλοντικής τους απασχόλησης.