Προσωπικό

Προσωπικό του Τμήματος

Πρόεδρος του Τμήματος
Bibikov Mikhail Καθηγητής Διδάκτωρ Ιστορίας

Αντιπρόεδρος του Τμήματος
Tresorukova Irina Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διδάκτωρ Φιλολογίας

Διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό

Klimova Ksenia, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διδάκτωρ Φιλολογίας
Mantova Julia, Επίκουρη Καθηγήτρια, Διδάκτωρ Φιλολογίας
Samoilenko Tatiana λέκτωρας
Maximovitch Kyrill, Καθηγητής, Διδάκτωρ Φιλολογίας