Προσωπικό

Προσωπικό του Τμήματος

Πρόεδρος του Τμήματος
Bibikov Mikhail Καθηγητής Διδάκτωρ Ιστορίας

Αντιπρόεδρος του Τμήματος
Tresorukova Irina Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διδάκτωρ Φιλολογίας

Διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό

Klimova Ksenia, αναπληρώτρια καθηγήτρια, διδάκτωρ
Onufrieva Elizaveta, επίκουρη καθηγήτρια, διδάκτωρ
Samoylenko Tatiana
Grishin Dmitry                                                         Asmus Mikhail