Συνέδρια που έγιναν

Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως ξένης — Νοέμβριος 2018

Ε’ Διεθνές Συνέδριο Ελληνικών Σπουδών στη μνήμη της Ιρίνας Κοβαλέβα — Απρίλιος 2019

ΣΤ’Διεθνές Συνέδριο Ελληνικών Σπουδών της Ι.Ι.Κοβαλέβα

Παραδοσιακός πολιτιμός της Ελλάδας 2019

Ρωσία και Ελλάδα: γλωσσικές και πολιτιστικές σχέσεις

Διεθνές επιστημονικό Συνέδριο «200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης (1821 – 2021): ιστορία, λογοτεχνία, πολιτισμός» (Μόσχα, 16 Νοεμβρίου 2021)