Εκδόσεις

Σε συνεργασία με την Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών της Ρωσίας το Τμήμα εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό «KATHEDRA»