Θεώρηση εισόδου στη Ρωσική Ομοσπονδία

Για την είσοδο στη Ρωσική Ομοσπονδία θα χρειαστείτε θεώρηση εισόδου (βίζα).

Για να σας στείλουμε προσκλήσεις για την έκδοση βίζας για τη Ρωσία θα χρειαστούμε μια φωτοτυπία του διαβατηρίου σας (της πρώτης σελίδας) και τα εξής στοιχεία (στα ελληνικά και στα αγγλικά):

Όνομα:
Επώνυμο:
Υπηκοότητα:
Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως:
Αριθμός του διαβατηρίου, τόπος έκδοσης και ημερομηνία ισχύος (Σημαντικό!!! Το διαβατήριο οπωσδήποτε πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ακόμα 1,5 χρόνο μετά από την ημερομηνία λήξης του συνεδρίου):
Θέση εργασίας:
Διεύθυνση (εργασίας και οικίας):
Τηλέφωνο (εργασίας και οικίας):
Τόπος παραλαβής της βίζας (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη):

Το Πανεπιστήμιό μας μπορεί να στείλει πρόσκληση μόνο για τις ημερομηνίες του Συνεδρίου (+δύο μέρες) και όχι παραπάνω.

Επειδή η έκδοση των προσκλήσεων για τη βίζα από τις αρμόδιες αρχές του Πανεπιστημίου απαιτεί πολύ χρόνο (ένα μήνα περίπου) σας παρακαλούμε να στείλετε όλες τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν.