ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ, ΜΕΛΛΟΝ»

(Μόσχα, 24-25 Οκτωβρίου 2022)

	Από 24 έως και 25 Οκτωβρίου 2022 το Τμήμα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας διοργανώνει Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ο Ελληνικός πολιτισμός της Μικράς Ασίας: παρελθόν, παρόν, μέλλον». Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα λειτουργούν τμηματικές ενότητες πάνω στα κλασσικά, μεσαιωνικά και σύγχρονα θέματα των ελληνικών σπουδών. 
    
    Θεματικές ενότητες του συνεδρίου:
 • αρχαιοελληνική γραμματεία της Μικράς Ασίας,
 • λογοτεχνία και γλώσσα του Βυζαντίου,
 • πρώιμη και μεσαιωνική δημώδης ελληνική λογοτεχνία και μεσαιωνική ελληνική γλώσσα της Μικράς Ασίας,
 • σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία για την Μικρά Ασία,
 • ζητήματα ελληνικής λαογραφίας και εθνογλωσσολογίας της Μικράς Ασίας και η πολιτιστική κληρονομιά τους,
 • θέματα ιστορίας της Μικράς Ασίας,
 • συγκριτική μελέτη λογοτεχνικών κειμένων.
  Το συνέδριο θα διεξαχθεί σε διαδικτυακή μορφή (μέσω της πλατφόρμας ZOOM).
  Γλώσσες εργασίας του Συνεδρίου θα είναι η ρωσική, η ελληνική και η αγγλική. Η διάρκεια των ανακοινώσεων έως 15 λεπτά. Μετά από κάθε ανακοίνωση προβλέπεται συζήτηση (5 λεπτά). Πληροφορίες για το Συνέδριο μπορείτε να βρείτε επίσης στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας στη διεύθυνση http://byzant.philol.msu.ru.
  Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν. Ολόκληρα κείμενα των εισηγήσεων μπορούν να δημοσιευτούν στο επιστημονικό περιοδικό «Kathedra»: http://kathedra-ens.ru.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://lomonosov-msu.ru/eng/event/7630, καθώς και να στείλουν τη δήλωση συμμετοχής τους (βλ. παρακάτω) στην Γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ens.russia@gmail.com έως την 1 Οκτωβρίου του 2022.
Πληροφορίες για την αποδοχή της συμμετοχής σας στο Συνέδριο θα λάβετε έως τις 8 Οκτωβρίου του 2022.
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το Συνέδριο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το e-mail μας: ens.russia@gmail.com.

Δήλωση συμμετοχής
Ονοματεπώνυμο
Τόπος και θέση εργασίας
e-mail
Τίτλος ανακοίνωσης
Σύντομη περίληψη (μέχρι 200 λέξεις)

ΕΚ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ