Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως ξένης

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ

 Μόσχα, 13-15 Νοεμβρίου 2018

 
Πρόγραμμα.

Το Τμήμα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλολογικής Σχολής του Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας και η Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών της Ρωσίας με συμμετοχή του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) διοργάνωσαν το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως ξένης», το οποίο διεξήχθη στην Μόσχα από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου του 2018.

Οι βασικοί θεματικοί άξονες του συνεδρίου:

  • Μεθοδολογία διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής
  • Μεθοδολογία διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας
  • Εγχειρίδια διδασκαλίας της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής: παρουσίαση νέων βιβλίων και υλικών
  • Καινούργιες και καινοτόμες τάσεις στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας (διδασκαλία εξ αποστάσεως, ψηφιακά εργαλεία εκμάθησης κ.α.)
  • Στρατηγικές εκμάθησης της ΝΕ ως ξένης
  • ΝΕ ως δεύτερη ξένη γλώσσα για ακαδημαϊκούς σκοπούς
  • Διδασκαλία της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής ως ξένης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Αξιολόγηση των σπουδαστών της ΝΕ ως ξένης (πιστοποίηση ελληνομάθειας κ.α.)
  • Ζητήματα της γλωσσικής και της πολιτισμικής διγλωσσίας

Οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου:

Πρόεδρος – Μαρίνα Ρεμνιόβα, κοσμήτορας της Φιλολογικής Σχολής του Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας

Μέλη:

Ιωάννης Καζάζης

Δημήτρης Γιαλαμάς

Τρεσορούκοβα Ιρίνα

Κλίμοβα Ξένια,

Γκρίσσιν Αλεξέι

Φοτιάδης Δημήτριος

Ονούφριεβα Ελιζαβέτα (γραμματειακή υποστήριξη)

Σολοβιέβα Αλένα (γραμματειακή υποστήριξη)

Επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου στη Μόσχα:

Γαβριηλίδου Ζωή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης

Γκρίσσιν Αλεξέι, Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας

Καζάζης Ιωάννης, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσα, Θεσσαλονίκη

Κλίμοβα Ξένια Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας

Κουτσογιάννης Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης

Τρεσορούκοβα Ιρίνα Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας

Τόλστικοβα Ιρίνα, Πανεπιστήμιο Διθενών Σχέσεων, Μόσχα

Τόροποβα Άννα, Πανεπιστήμιο Διθενών Σχέσεων, Μόσχα

Χατζηπαναγιωτίδη Άννα, Πανεπιστήμιο Frederick Κύπρου